Comunicare rezultat procedura pentru achizitia serviciilor de paza si protectie pentru obiectivele aflate in administrarea UAT Chiajna.