Conturi IBAN Primăria Chiajna

31 Ian

Conturi IBAN Primăria Chiajna

RO90TREZ4212107020101XXX Impozit cladiri de la persoane fizice
RO40TREZ4212107020102XXX Impozit cladiri de la persoane juridice
RO37TREZ4212107020201XXX Impozit terenuri de la persoane fizice
RO84TREZ4212107020202XXX Impozit terenuri de la persoane juridice
RO12TREZ4212116020201XXX Impozit auto persoane fizice
RO59TREZ4212116020202XXX Impozit auto persoane juridice
RO30TREZ42121070203XXXXX Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
RO26TREZ42121070250XXXXX Alte impozite și taxe pe proprietate
RO52TREZ42121160203XXXXX Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
RO48TREZ42121160250XXXXX Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități
RO96TREZ42121180250XXXXX Alte impozite și taxe
RO61TREZ42121340202XXXXX Taxe extrajudiciare de timbru
RO85TREZ42121350202XXXXX Penalități pentru nedepunere sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe
RO19TREZ42121350250XXXXX Alte amenzi, penalități și confiscări