Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs bibliotecar

În conformitate cu prevederile art.18 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Chiajna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a unei funcșii contractuale de execuție vacantă de bibliotecar, la Biblioteca Comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiajna.

Concursul cuprinde proba scrisă și proba de interviu, care se vor susține la sediul din str. Drumul Gării, nr.1-3, comuna Chiajna, județul Ilfov. Proba scrisa va avea loc in data de 28.06.2023, ora 10.00.

Proba de interviu se va susține intr-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data afișării anuntului, respectiv in perioada 08.06.2023 – 21.06.2023, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs, respectiv la sediul Comunei Chiajna, din Str. Sperantei, nr. l bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judetul Ilfov.

File name : Anunt-concurs-bibliotecar-28.06.2023.pdf