SPCLEP

Informare privind activititatea cu publicul a

Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor

din cadrul Consiliului Local Chiajna, judeţul Ilfov,

în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19.

 

 

Detalii departament

Incepand cu 1 august 2014, cetatenii comunei Chiajna beneficiaza de un nou serviciu: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor in cadrul caruia functioneaza Compartimentul Stare civila si Compartimentul Evidenta persoanelor.

Incepand cu data de 15.06.2015, pentru eliberarea actelor de identitate, se solicita si adeverinta care sa ateste inscrierea in Registrul Agricol. Cererile pentru eliberarea adeverinței de rol se depun la sediul Primăriei comunei Chiajna și se eliberează următoarea zi, după ora 10:00.

Acesta are sediul in  Str. Sperantei, nr. 1Bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judetul Ilfov.

Telefon/fax: 021.436.00.67 – Stare Civila
Mobil: 0728.967.371 – Evidenta Persoanelor

E-mail: [email protected]

Program:

Luni: 8.30 – 13.30 Depuneri si eliberari carti de identitate

Marti: 12.30 – 18.30 Depuneri si eliberari carti de identitate

Miercuri: 8.30 – 13.30 Depuneri si eliberari carti de identitate

Joi: 12.30 – 16.00 Depuneri si eliberari carti de identitate

Vineri: 9.00 – 12.00 Eliberari acte de identitate

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

 

Plata taxei de eliberare a actelor de identitate sa va face la sediul Primariei Chiajna din Str Pacii nr 75.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul D.E.P.A.B.D

www.depabd.ro

Formulare