Hotarare instituire taxe salubritate deseuri de uz nemenajer