Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezultatul probei de interviu – concurs bibliotecar

Având în vedere prevederile art.28 lit.e), art.47 alin.(3) și art.57 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu:

File name : Afisare-rezultate-proba-de-interviu_bibliotecar.pdf