Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Actele necesare pentru inscrierea pe rol

2 copii xerox ale contractului de vanzare cumparare/certificat de mostenitor,

2 copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarului/proprietarilor.