Anunturi Publice

ANUNŢ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.03.2019, SERVICIUL POLIȚIEI LOCALE, PRECUM ȘI SERVICIUL DE STARE CIVILĂ SE MUTĂ ÎN NOUL SEDIU DIN STR. SPERANŢEI, NR. 1BIS, SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, JUDEŢUL ILFOV.

Anunt STB SA

Asociația de dezvoltare pentru transport public a celor 41 de localități din
Regiunea Bucureşti – Ilfov mărește parcul de vehicule pentru liniile urbane și
înființează încă nouă linii regionale
Începând cu data de 01.02.2019, autobuzele STB SA asigură transportul
în comuna Chiajna și pe linia R430 care va funcţiona între „Păcii (Valea
Cascadelor)” și „Chiajna (Cartier Militari)”, pe Bd. luliu Maniu, Str.
Apusului, Bd. Uverturii, Chiajna, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Rezervelor, Str.
Apeductului, Str. Tineretului, Cartier Militari, cu întoarcere pe Str.
Tineretului, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Crinului, Bd. 1
Decembrie1918, Bd. 1864, Str. Părăluțelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei,
Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor.