Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Chiajna pentru domeniul Religie – 2024

Comuna Chiajna, cu sediul în str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov, cod fiscal 4364527, telefon +40 (21) 436.11.22, fax + 40 (21) 436.11.44, e-mail: [email protected], face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024.

  1. Comuna Chiajna invită unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, de Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,  și de Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 republicată, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul Religie.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul Religie, pe anul 2024, este prevăzută în Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Programul în cadrul căruia Comuna Chiajna finanţează proiecte din fonduri publice este “Susținerea cultelor religioase”, suma alocată din bugetul local pentru anul 2024, fiind de 1.500.000 lei.
  4. Durata proiectelor: anul 2024.
  5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante sau se poate procura de la sediul Comunei Chiajna,str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov.
  6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul Solicitantuluila registratura Comunei Chiajna – str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov.
  7. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 15 aprilie 2024, ora 16.00, cu respectarea prevederilor art.20, alin.(1) din Legea nr.350/2005.
  8. Data de selecție și evaluare a proiectelor va fi în data de 16 aprilie 2024, orele 9.00-16.00.