Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Chiajna pentru structurile sportive din comuna Chiajna – 2024

Autoritatea Contractantă – Comuna Chiajna, cu sediul în str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov, cod fiscal 4364527, telefon +40 (21) 436.11.22, fax + 40 (21) 436.11.44, e-mail: [email protected], face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024:

  1. Comuna Chiajna invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport de performanță.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport de performanță, pe anul 2024, este prevăzută în Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Programul sportiv în cadrul căruia Comuna Chiajna finanţează proiecte din fonduri publice este „Promovarea sportului de performanță”, suma alocată din bugetul local pentru anul 2024, fiind de 10.000.000 lei.
  4. Durata proiectelor: anul 2024.
  5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante sau se poate procura de la sediul Comunei Chiajna,str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov.
  6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul Solicitantuluila registratura Comunei Chiajna – str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov.
  7. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 12 februarie 2024, ora 16.00, cu respectarea prevederilor art.20, alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.350/2005, motivul accelerării procedurii de selecţie fiind competițiile sportive de pe raza comunei Chiajna care sunt deja în desfăşurare.
  8. Data de selecție și evaluare a proiectelor va fi în data 13 februarie 2024, orele 9.00-16.00.