Procedura de atribuire pentru achizitia unor imobile teren in suprafara de 8000 mp