Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Publica

Circumscripțiile școlare la nivelul U.A.T. Chiajna începând cu anul școlar 2023-2024

Înscrierile școlarilor în clasa pregătitoare se va face în conformitate cu metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari / preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, respectiv în limita locurilor disponibile.

Au prioritate la înscriere, școlarii și preșcolarii ai căror părinți / tutori / reprezentanți legali, au domiciliul stabil pe teritoriul Comunei Chiajna, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 21 / 30.03.2023.

În cazul în care vor rămâne locuri neocupate, vor fi admiși școlarii și preșcolarii ai căror părinți / tutori / reprezentanți legali au reședința pe teritoriul Comunei Chiajna, conform anexelor nr. 1, 2 și 3. Criteriul de departajare al reședinței o reprezintă vechimea acesteia.

În situația în care o unitate de învățământ are toate locurile ocupate și primește cerere de înscriere, acestea vor fi redistribuite  către celelalte unități de învățământ în vederea ocupării tuturor locurilor disponibile în rețeaua școlară.Străzile aferente Școlii Gimnaziale „Alexandru Odobescu”, care fac parte din circumscripțiile școlare din comuna Chiajna începând cu anul școlar 2023-2024

1. Aleea Nucilor
2. Aleea Primăverii
3. Intr. Busuiocului
4. Intr. Cireșilor
5. lntr. Doamna Chiajna
6. Intr. Eroului
7. lntr. Ion Luca Caragiale
8. Intr. Irisului
9. Intr. Luminiței
10. Intr. Nicolae lorga
11. lntr. Păcii
12. Șoseaua de Centură
13. Str. 9 Mai
14. Str. Apeductului – nr. 56-100 / 99-201 (tronson cuprins între str. Doamna Chiajna și str. Viilor)
15. Str. Armoniei
16. Str. Bisericii
17. Str. Cap. D-tru Pipercu
18. Str. Câmpului – nr. pare
19. Str. Complexului
20. Str. Depozitelor
21. Str. Divertismentului
22. Str. D-na Chiajna
23. Str. Drumul Gării
24. Str. Eroului
25. Str. Florilor
26. Str. Industriilor
27. Str. Inv. Sârbu Constantin
28. Str. Ion Luca Caragiale – nr. 1-137 / 2-70
29. Str. Italia
30. Str. Izvor
31. Str. Lacului
32. Str. Libertății
33. Str. Luceafărului
34. Str. Nicolae Iorga
35. Str. Păcii
36. Str. Pădurii
37. Str. Pr. Sebe Costin – partea dreaptă, nr. pare
38. Str. Puișor
39. Str. Sergent Ilie Petre – partea dreaptă, nr. pare
40. Str. Sfântul Nicolae
41. Str. Sferei
42. Str. Soarelui – nr. 57-101 / 58-102 (tronson cuprins între str. Doamna Chiajna și str. Sergent Ilie Petre)
43. Str. Speranței
44. Str. Spiralei
45. Str. Ștefan cel Mare
46. Str. SteleIor
47. Str. Turiștilor
48. Str. Veseliei
49. Str. Viilor – partea dreaptă, nr. pare
50. Str. Vlad Țepeș
51. Str. ZorelelorStrăzile aferente Școlii Gimnaziale „Petru Rareș”, care fac parte din circumscripțiile școlare din comuna Chiajna începând cu anul școlar 2023-2024

1. Intr. Bujorului
2. Intr. Dorului
3. Intr. Magnoliei
4. Intr. Rezervelor
5. Intr. Simion Ghinea
6. Intr. Trandafirilor
7. Str. Amforei
8. Str. Apeductului – nr. 50-54 / 37-97
9. Str. Câmpului – nr. impare
10. Str. Dr. Macovei Eftimie
11. Str. Duzilor
12. Str. Gențianei
13. Str. Gladiolelor
14. Str. Ion Luca Caragiale – nr. 72-120 (tronson Câmpului – Rândunelelor – nr. pare)
15. Str. Liliacului
16. Str. Macului – nr. 1-15 (tronson cuprins între Rezervelor și Weiner Palada)
17. Str. Orhideelor
18. Str. Panselelor
19. Str. Pr. Ilie Chișcari
20. Str. Rezervelor
21. Str. Salcâmilor
22. Str. Sergent Ilie Petre – partea stângă, nr. impare
23. Str. Simion Ghinea
24. Str. Soarelui – nr. 1-55 / 2-56 (tronson cuprins între str. Sg. Ilie Petre și str. Rezervelor)
25. Str. Tineretului
26. Str. Viilor – partea stângă, nr. impare
27. Str. Weiner Palada – partea dreaptă, nr. pareStrăzile aferente Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna”, care fac parte din circumscripțiile școlare din comuna Chiajna începând cu anul școlar 2023-2024

1. Aleea Lacul Dâmbovița
2. Intr. 1 Decembrie 1918
3. Intr. A.I. Cuza
4. Intr. Agricultori
5. lntr. Apeductului
6. lntr. Arhitect Iulius lordan
7. Intr. Bardului
8. Intr. Brândușelor
9. lntr. Canalului
10. Intr. Cicoarei
11. Intr. Coacăzei
12. Intr. Concordia
13. Intr. Crâmpeiului
14. lntr. Dorobanților
15. Intr. Fluturilor
16. Intr. Gospodari
17. Intr. Gura Leului
18. Intr. Livezilor
19. Intr. Mircea cel Bătrân
20. Intr. Moldovenilor
21. Intr. Nuferilor
22. lntr. Pădurenilor
23. Intr. Răzorului
24. Intr. Sălcioarei
25. Intr. Viitorului
26. Str. 1 Decembrie 1918
27. Str. 1 Mai
28. Str. 1864
29. Str. A.I.Cuza
30. Str. Acvilei
31. Str. Apeductului – nr. 1-35 / 2-48
32. Str. Bradului
33. Str. Cap. D-tru Călin
34. Str. Cap. Ion Ionescu
35. Str. Cârciumăreselor
36. Str. Crinului
37. Str. Crizantemelor
38. Str. Daliei
39. Str. Dâmbovița
40. Str. Drumul Bacriului
41. Str. Gălbenelelor
42. Str. George Coșbuc
43. Str. Gospodari
44. Str. G-ral David Praporgescu
45. Str. G-ral Eremia Grigorescu
46. Str. Gura Leului
47. Str. Locotenent Erou Silache
48. Str. Macului – nr. 17-31 (tronson cuprins între Weiner Palada și Acvilei)
49. Str. Mărășești
50. Str. Mihai Eminescu
51. Str. Narciselor
52. Str. Pescărușului
53. Str. Pinului
54. Str. Profesor Emil Giurgea
55. Str. Progresului
56. Str. Pufuleți
57. Str. Răsăritului
58. Str. Răzorului
59. Str. Rândunelelor
60. Str. Roșu
61. Str. Sergent Tudor Gheorghe
62. Str. Stejarului
63. Str. Teilor
64. Str. Toamnei
65. Str. Tuculeanu Gheorghe
66. Str. Vasile Sebe
67. Str. Viitorului
68. Str. Weiner Palada – partea stângă, nr. impare

Ghidului solicitantului pentru susținerea cultelor religioase, pentru anul 2023

Ghidul solicitantului stabileşte regulile privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Chiajna, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din comuna Chiajna.

Suma totală aprobată în bugetul general consolidat al Comunei Chiajna pe anul 2023 pentru susținerea cultelor religioase din comuna Chiajna, este de 1.500.000 lei, si se aloca pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

 1. întretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
 2. construirii, în conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor în vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
 3. conservarii si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;
 4. desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
 5. amenajarii si întretinerii muzeelor cultural-religioase;
 6. construirii, amenajarii si repararii cladirilor având destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
 7. construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 8. construirii si repararii sediilor unitatilor de învatamânt teologic, proprietate a cultelor recunoscut.

Comuna Chiajna acordă finanţare nerambusabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de normele legale în vigoare, precum şi condiţiile prevăzute în Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna, pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 9/27.01.2023.

Consultati Ghidul Consultantului pentru anul 2023

Ghidul solicitantului pentru programul  “Promovarea sportului de performanță”(P1), pentru anul 2023

Ghidul solicitantului stabileşte regulile de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor pentru programul “Promovarea sportului de performanță” (P1) pentru anul bugetar 2023.

Comuna Chiajna, acordă finanţare nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive în conformitate cu prevederile:

 • HCL nr.3/29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Chiajna alocate pentru activități nonprofit de interes local, a Programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al Comunei Chiajna, precum și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr.9/27.01.2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna;
 • Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportuluinr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Comuna Chiajna acordă finanţare nerambusabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de normele legale în vigoare, precum şi condiţiile prevăzute în Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna, pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 9/27.01.2023.

Consultati Ghidul Consultantului pentru anul 2023